ไมค์ประชุมไร้สายWifi

ITC Full Digital WIFI Conference System

ชุดไมค์ประชุมไร้สาย WiFi สำหรับประธาน

ITC TS-W102A WIFI Wireless Conference (delegate unit)

ราคา 25,000.- บาทชุดไมค์ประชุมไร้สาย WiFi สำหรับผู้เข้าประชุม

ITC TS-W102 WIFI Wireless Discussing Microphone (Chairman Unit)

ราคา 25,000.- บาท


ชุดควบคุมระบบ ไมค์ประชุมไร้สาย WiFi

ITC TS-W100MS WIFI Wireless Conference Controller

ราคา 36,000.- บาท

ชุดช่วยกระจายสัญญาณระบบไมค์ประชุม WiFi

ITC TS-W111 AP Transmitter

ราคา 53,000.-บาท


ชุดช่วยขยายสัญญาณเครือข่ายสวิทซ์ฮับ

ITC TS-W113 POE SWITCH HUB

ราคา 8,400.- บาท


TS-W180