ไมค์ประชุมไร้สายWifi

Full Digital WIFI Conference System

ชุดไมค์ประชุมไร้สาย WiFi สำหรับประธาน

WIFI Wireless Conference (delegate unit)

ราคา xx,000.- บาทชุดไมค์ประชุมไร้สาย WiFi สำหรับผู้เข้าประชุม

WIFI Wireless Discussing Microphone (Chairman Unit)

ราคา xx,000.- บาท


ชุดควบคุมระบบ ไมค์ประชุมไร้สาย WiFi

WIFI Wireless Conference Controller

ราคา xx,000.- บาท

ชุดช่วยกระจายสัญญาณระบบไมค์ประชุม WiFi

AP Transmitter

ราคา xx,000.-บาท


ชุดช่วยขยายสัญญาณเครือข่ายสวิทซ์ฮับ

POE SWITCH HUB

ราคา x,400.- บาท

ไมค์ประชุม , ระบบไมค์ประชุม,ไมค์ประชุมไร้สาย,ไมดคโฟนไร้สาย,ไมค์ประชุมไร้สายWifi